Strafrecht

Wettelijke regeling voor tenuitvoerlegging levenslang

By 19 september 2016 No Comments

Er komt een wettelijke regeling voor de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf. Ondertussen past staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie het beleid aan: na 25 jaar kunnen levenslanggestraften voortaan in aanmerking komen voor re-integratieactiviteiten en zo perspectief krijgen op vrijlating. Een onafhankelijk college adviseert of een gedetineerde hiervoor in aanmerking komt.

Debat

Dat bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over de levenslange gevangenisstraf. Aanleiding voor het debat waren uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Hoge Raad der Nederlanden. Beide zijn van oordeel dat de praktijk in Nederland, waarin levenslang feitelijk levenslang is, niet humaan is en in strijd met het Europese mensenrechtenverdrag. 

Wettelijke regeling

Een meerderheid van de Tweede Kamer drong aan op een wettelijke regeling in plaats van alleen aanpassing van het beleid. De staatssecretaris zegde dit gisteren toe. Hij past het beleid alvast aan omdat hij vreest dat rechters anders geen levenslang meer opleggen.

Rol van de rechter

Onderdeel van de politieke besluitvorming wordt straks de vraag of de rechter besluit over de vraag of een tot levenslang veroordeelde mag toewerken naar re-integratie in de samenleving. De Rechtspraak is van mening dat beslissingen over het bestraffen van mensen bij de rechter thuishoren. Het ligt dan ook voor de hand een eventuele herzieningstoets aan de rechter over te laten, zoals ook gebeurt bij tbs-gestelden. SP, PvdA en D66 gaven gisteren tijdens het debat expliciet aan het hiermee eens te zijn.

 

Powered by WPeMatico