"Handige links en
juridische artikelen"

Publicaties

  • Alles
  • ARBEIDSRECHT
  • Commerciële Contracten
  • ONDERNEMINGSRECHT
  • STRAFRECHT
  • VERBINTENISSENRECHT

De relatieve competentie

De relatieve competentie: forumkeuze op grond van de verordening EG 1215/2012 waarmee de Nederlandse rechter bevoegd blijft in grensoverschrijdende handel. In het procesrecht vormt “woonplaats gedaagde” uit art. 99 Rv de basisregel als gekeken moet worden naar de plaats welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een juridisch geschil. Uiteraard zijn er uitzonderingen…

De onbetaalde factuur bij een failliete BV, laat het er niet zo makkelijk bij zitten!

De onbetaalde factuur bij een failliete BV, laat het er niet zo makkelijk bij zitten! Uit onderzoek blijkt dat schuldeisers snel de handdoek in de ring gooien bij het faillissement van een B.V. omdat in het grootste gedeelte van de faillissementen toch niet wordt toegekomen aan enige uitkering aan (concurrente) schuldeisers. Maar is dat wel…

De schoolfoto’s waar u niet om vroeg, wel betalen?

De schoolfoto’s waar u niet om vroeg, wel betalen? We kennen ze allemaal wel, de jaarlijkse schoolfoto’s. Ze worden gemaakt en vaak daarna opgestuurd. Indien u de foto’s niet wenst te houden dient u ze te retourneren, in het andere geval maakt u het gevraagde bedrag over. Maar wat als de foto’s helemaal niet worden…

Flexcontracten: Op welke uren heeft u recht?

Flexcontracten: Op welke uren heeft u recht? De laatste jaren is er steeds meer vraag naar flexibele werknemers op de arbeidsmarkt, met de opkomst van het zogeheten ‘flexcontracten’ ten gevolg. Met name studenten en parttime werknemers in de detailhandel en zorg werken onder dergelijke flexcontracten. Zij zijn vaak sterk afhankelijk van (bij)baantjes en de regels…

Moet ik verschijnen als de politie mij oproept voor een verhoor?

Moet ik verschijnen als de politie mij oproept voor een verhoor? Een oproep van de politie om te verschijnen voor een verhoor komt steeds vaker voor. In de oproep van de politie wordt iemand ontboden om op het politiebureau te verschijnen om verhoord te worden in een bepaalde strafzaak. Het hoeft hierbij niet alleen te gaan om…

Juridisch succes vraagt om tijdige stappen