"Handige links en
juridische artikelen"

Flexcontracten: Op welke uren heeft u recht?

De laatste jaren is er steeds meer vraag naar flexibele werknemers op de arbeidsmarkt, met de opkomst van het zogeheten ‘flexcontracten’ ten gevolg. Met name studenten en parttime werknemers in de detailhandel en zorg werken onder dergelijke flexcontracten. Zij zijn vaak sterk afhankelijk van (bij)baantjes en de regels in deze sector worden vaak overtreden omdat werknemers niet durven op te treden tegen werkgevers. Onze wetgever biedt deze werknemers echter op diverse vlakken bescherming.

Het uitgangspunt is dat een werkgever, binnen de grenzen van de wet, vrij met u een groot aantal zaken mag overeenkomen. U kunt dus niet per definitie een bepaald aantal uren afdwingen. In een aantal gevallen kunt u na verloop van tijd echter wel aanspraak maken op een bepaald aantal uren indien de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden structureel uw contracturen overstijgt.

Heeft u een flexcontract? (bijvoorbeeld een “2 tot 12-contract”)
Stel u heeft een arbeidsovereenkomst voor minimaal 2 en maximaal 12 uur per week (een gebruikelijk contract in supermarkten en kledingwinkels). U werkt al gedurende een langere periode elke week 24 uur, maar wordt opeens nog maar 8 uur per week ingeroosterd. Mag een werkgever dit zomaar doen?

Volgens de wet wordt bij een arbeidsovereenkomst die reeds meer dan 3 maanden bestaat, de bedongen arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben die gelijk is aan het gemiddelde van de gewerkte uren in de voorafgaande maanden (art. 7:610b BW, dit wordt het vermoeden van de arbeidsomvang genoemd). Kortom: Als u dus structureel 24 uur per week hebt gewerkt gedurende een periode van 13 weken, dan geeft de wet aan dat de arbeidsomvang (=uw contracturen) worden vermoed die omvang te hebben. U heeft vanaf dat moment dus recht op een contract van 24 uur. Uw werkgever is verplicht u voortaan dus ook elke week 24 uur in te plannen en/of uit te betalen.

Het maakt voor deze bepaling niet uit of u een contract heeft waarin het aantal contracturen wel is vastgesteld (bijv. een 24-uurs contract) of dat u echt een flexibel contract heeft (bijv. een 2-12 uren contract). Als u structureel meer werkt dan het aantal contracturen, heeft u na drie maanden in beginsel recht op een verhoging van het aantal contracturen.

De wet geeft echter wel aan dat dit het uitgangspunt is. Uitzonderingen zijn mogelijk. Een uitzondering kan zich bijvoorbeeld voordoen als duidelijk naar u is gecommuniceerd dat u tijdelijk meer uren werkt in verband met zwangerschapsopvang van een andere medewerker of wanneer uw werk sterk seizoensgebonden is. Ook kan uw werkgever om andere reden dit schriftelijk met u overeenkomen.

Minimale uitbetaling
Naast het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang geldt voor parttime medewerkers waarbij de arbeidsomvang per week minder dan 15 uren bedraagt ook dat zij worden beschermd door een minimale uitbetaling van het aantal uren per dienst. Voor elke ‘dienst’ waarvoor zij worden opgeroepen, hebben zij recht op de uitbetaling van minimaal 3 uren (art. 7:628a BW). Als een parttime medewerker met minder dan 15 contracturen per week dus wordt op geroepen voor een dienst van 2 uren, behoren 3 uren te worden uitbetaald. Deze wettelijke regel probeert te voorkomen dat hulpkrachten alleen voor zeer korte diensten worden ingezet. Met name in de kleding en supermarktbranche en de zorg wordt deze regel met voeten getreden.

Uitspraak waarin het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een vordering van de arbeidsomvang op grond van art. 7:610b BW toewijst en daarbij ook het loon over de afgelopen periode met terugwerkende kracht toe: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2014:9782

Uitspraak van de Hoge Raad waarin een loonvordering is toegewezen met betrekking tot de minimale uitbetaling van 3 uren per dienst:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ2907

Twijfelt u?
Heeft u het vermoeden dat uw arbeidsomvang groter is dan contractueel vastgelegd, werkt u structureel meer uren of heeft u het vermoeden dat u niet steeds minimaal 3 uren krijgt uitbetaald per dienst, neem dan vrijblijvend contact met ons op en laat uw zaak gratis door ons beoordelen.