‘’Als de belangen hoog zijn,
is bijstand van een specialist
noodzakelijk!’’

Bovendien doet zich in het VvE-recht de omstandigheid voor dat de wet, de statuten en de splitsingsakte dwingend voorschrijven hoe bepaalde besluiten of zaken moeten worden afgehandeld. In de praktijk blijkt dat echter geen vanzelfsprekendheid.

Door de complexiteit van het hedendaagse huurrecht & VvE-recht is het zelf regelen van deze zaken vrijwel onmogelijk en vooral niet zonder risico. Regelmatig worden we daarom gevraagd door huurders, verhuurders, appartementseigenaren en VvE’s om hen bij te staan in uiteenlopende zaken op deze rechtsgebieden.

Wat verstaan wij onder Huur & VvE-Recht?

Veelvuldig staan we ondernemingen bij als het gaat om:

  • Uitleg over de statuten, de splitsingsakte en het huishoudelijke reglementen van de VvE
  • Vervangende machtiging bij een VvE
  • Besluitvorming en Onderhoud
  • Slapende VvE’s
  • Aansprakelijkheidsstellingen

Onze andere expertises

Naast uitgebreide expertise op het gebied van huurrecht en VvE-recht bestaat ook de noodzakelijke kennis & expertise ten aanzien van commerciële contracten, incasso en het bouwrecht. Klein Molekamp Legal kan u derhalve bij elke stand van zaken van advies en bijstand voorzien.

Heeft u juridisch advies nodig of wilt u overleggen over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op: 023-205 22 40, ga direct naar het contactformulier of stuur een e-mail naar: info@km-legal.nl.

Juridisch succes vraagt om tijdige stappen