Een deelgebied van het burgerlijk recht

Het verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het geeft aan wat de regels zijn in de rechtsverhouding tussen verschillende personen. Deze rechtsverhouding ontstaat bijvoorbeeld door het aangaan of sluiten van een contract of overeenkomst. U gaat hiermee een verbintenis met een ander aan.

Sommige van deze verbintenissen sluit u haast onbewust, bijvoorbeeld bij het kopen van een brood. Andere krijgen meer aandacht, bijvoorbeeld als u een huur-, koop-, of arbeidscontract tekent. Deze contracten zijn relatief onbelangrijk indien beide partijen conform de afspraken presteren. Er ontstaan pas (juridische) problemen wanneer één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken.

Het is daarom van groot belang om, voordat u een verbintenis aangaat, duidelijk op papier te hebben wat de verplichtingen van beide partijen zijn en wat de gevolgen zijn als één van de partijen onverhoopt zijn verplichting(en) niet nakomt.

In welke situatie u ook verkeert, we staan klaar om u bij te staan. We denken met u mee en beschikken over het vermogen multidisciplinair naar zaken te kijken. Hierdoor kunnen we op voorhand risico’s voor u inschatten en achteraf snel en duidelijk inschatten welke noodzakelijke stappen dienen te worden ondernomen om uw rechten en aanspraken te beschermen en geldend te maken.

Enkele voorbeelden waarin we u kunnen bijstaan zijn:

  • Opstellen en controleren van algemene voorwaarden, arbeidscontracten en huurcontracten;
  • Opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten;
  • Het vorderen van schadevergoeding, nakoming, ontbinding of garantie;

  • Voeren van gerechtelijke procedures in verband met een onrechtmatige daad;
  • Consumentenkoop (garantie en non-conformiteit);
  • Incasso’s;
  • Aansprakelijkheidsstellingen en letselschade;

Aarzel niet om ons vrijblijvend te vragen wat wij voor u kunnen betekenen.

Bel ons op:  06 415 955 02 / 023- 205 22 40, ga direct naar het contactformulier of maak gebruik van onze juridische Whatsapp noodlijn: 06 415 955 02.

WhatsApp Noodlijn

24/7 juridische (nood)hulp
+31 (0)6 415 955 02

Terugbelservice

Vul uw nummer in en word
binnen 2 uur teruggebeld

Actueel nieuws

11 september 2016

De schoolfoto’s waar u niet om vroeg, wel betalen?