De verhoudingen tussen bestuursorganen en burger

small_bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen bestuursorganen en burgers. Men kan bij deze bestuursorganen denken aan overheidsorganen zoals de gemeente en de provincie maar daarnaast ook aan bestuursorganen die niet direct als overheidsorgaan worden gekwalificeerd maar wel een expliciete overheidstaak uitvoeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn het RDW, het UWV, DUO of het Commissariaat voor de Media.

Deze bestuursorganen kunnen ingrijpende besluiten nemen die sterk kunnen ingrijpen op uw vrijheden. De achtergrond, de motivering en het wettelijk kader waarbinnen deze beslissing genomen wordt,  moet allemaal zorgvuldig en juist worden geïnterpreteerd. Dat vraagt in elke zaak specifiek juridische en deskundige expertise die helaas niet altijd bij elk bestuursorgaan goed is vertegenwoordigd.

Rechtsbescherming tegen dergelijke beslissingen van bestuursorganen is dan ook van groot belang. Met name als in ogenschouw genomen wordt dat na verloop van tijd de beslissing van het bestuursorgaan niet meer kan worden teruggedraaid. Zelfs niet indien de beslissing achteraf onjuist blijkt te zijn.

U bent bij ons dan ook in goede handen. Onze dienstverlening gaat veel verder dan alleen het uitpluizen van wetsartikelen. We zijn oprecht in u en de zaak geïnteresseerd weten daarom de zaken beter te doorgronden. Écht voor u vechten betekent ook écht weten waar de zaak over gaat. Voelen wat er voor u op het spel staat. We leven ons in en bereiden elke zaak voor alsof het een zaak van onszelf is…

Enkele voorbeelden waarin we u kunnen bijstaan zijn:

  • Verzoeken tot handhaving;
  • Nadeelcompensatie;
  • Bezwaarschriften en beroepschriften;

  • Dwangsommen en bestuurlijke boetes;
  • Wet openbaar bestuur;
  • Vergunningen;

Aarzel niet om ons vrijblijvend te vragen wat wij voor u kunnen betekenen.

Bel ons op:  06 415 955 02 / 023- 205 22 40, ga direct naar het contactformulier of maak gebruik van onze juridische Whatsapp noodlijn:  06 415 955 02.

WhatsApp Noodlijn

24/7 juridische (nood)hulp
+31 (0)6 415 955 02

Terugbelservice

Vul uw nummer in en word
binnen 2 uur teruggebeld

Actueel nieuws

25 juli 2019

Verbreding Kempenbaan in Veldhoven kan doorgaan; ADC-toets goed uitgevoerd

25 juli 2019

Appingedam weert reguliere winkels van winkelgebied grote artikelen

14 juni 2019

Tweede Kamer stemt in met einde verplicht digitaal procederen bij rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland

12 juni 2019

Vlaardingse school mocht leerling verbieden religieuze dolk te dragen