’’Onderhandelen waar mogelijk,
procederen wanneer het moet’’

Voor een maximaal resultaat is derhalve een professionele partij nodig die meedenkt, het gehele traject uit handen kan nemen maar vervolgens ook over gaat tot actie indien vereist. Bovendien is het van belang daarbij zowel de juiste procedure te starten als de geldende termijnen te respecteren waarbinnen een bepaalde vordering of verzoek dient te worden ingesteld.

Wat verstaan wij onder arbeidsrecht?

Veelvuldig staan we werknemers en werkgevers bij als het gaat om:

  • (Eenzijdige) wijziging van arbeidsovereenkomsten
  • Vaststellingsovereenkomsten met wederzijds goedvinden
  • Vaststellingsovereenkomsten met instemming
  • Beëindiging van het dienstverband met behoud van WW-rechten
  • Loonvorderingen & CAO-zaken
  • Wet DBA

Onze andere expertises

Naast uitgebreide expertise op het gebied van het arbeidsrecht heeft KM-Legal ook de noodzakelijke kennis & expertise ten aanzien van onder meer ondernemingsrecht, incasso en commerciële contracten. Klein Molekamp Legal kan u derhalve bij elke stand van zaken van advies en bijstand voorzien.

Heeft u juridisch advies nodig of wilt u overleggen over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op: 023-205 22 40, ga direct naar het onderstaande contactformulier of stuur een e-mail naar: info@km-legal.nl.

Juridisch succes vraagt om tijdige stappen