Bestuursrecht

Gegevensverwerking (AVG) en gerechtelijke taken

Wie is toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens door de gerechten? Die vraag stond centraal in een klacht die een rechtsbijstandverlener bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State had ingediend.
Anders dan de klager van mening is, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geen bevoegdheid toe te zien op gegevensverwerking door gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken. De Uitvoeringswet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) laat het toezicht over aan de rechtspraak zelf.

Lees het hele nieuwsbericht op de pagina van de Raad van State

Powered by WPeMatico