Afdeling bestuursrechtspraak wil uitsluitsel over detentie van vreemdelingen met asiel in ander EU-land

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (4 september 2019) in drie zaken een zogenoemde prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De vraag gaat over het gevangen zetten van vreemdelingen die in een andere lidstaat van de Europese Unie asiel hebben gekregen en niet naar die lidstaat willen…

Overzichtsuitspraak woningsluitingen door burgemeester na drugsvondst

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag (28 augustus 2019) een zogenoemde overzichtsuitspraak gedaan over het sluiten van woningen door de burgemeester na de vondst van drugs. Met de overzichtsuitspraak geeft de Afdeling bestuursrechtspraak meer duidelijkheid over de manier waarop zij als hoogste bestuursrechter besluiten van de burgemeester over het sluiten van woningen toetst. Lees hier het…

Tweede Kamer stemt in met einde verplicht digitaal procederen bij rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland

Kamer ook akkoord met procesvernieuwing in civiele zaken De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de intrekking van de KEI-wet uit 2016 zoals die gold voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Als op een later tijdstip ook de Eerste Kamer instemt, betekent dit dat verplicht digitaal procederen in handelszaken voor de civiele rechter bij de…

Bekostiging nieuwe middelbare scholen van stichting De Ozonlaag terecht geweigerd

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft terecht geweigerd om vijf nieuwe middelbare scholen van de Haagse stichting De Ozonlaag te bekostigen. De stichting heeft namelijk niet aangetoond dat de nieuwe scholen voldoende leerlingen zullen trekken. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag…