’’Onderhandelen waar mogelijk,
procederen wanneer het moet’’

Juridisch succes vraagt om tijdige stappen