Onze werkwijze

We verdiepen ons intensief in uw zaak, wegen mogelijkheden en kansen en baseren daar vervolgens een uitgekiende strategie op. Dat doen we altijd in overleg met u: u houdt de regie.

We houden ervan om snel te schakelen, bieden transparante tarieven en zijn geen ‘9 tot 5 juristen’. Ook ’s avonds en in het weekend kunt u op ons rekenen, bijvoorbeeld via onze unieke WhatsApp noodlijn.

Rechtsgebieden & expertises

Ondernemingsrecht

Wij ondersteunen zowel kleine, regionale bedrijven als grote, landelijk opererende ondernemingen. Of dat nu om incidentele, operationele vragen en procedures gaat of om strategische, juridische vraagstukken. Ook werken we desgewenst als huisjurist.

Incasso

Wij ondersteunen particulieren en ondernemers bij het innen van hun vordering. Ons uitgangspunt is dat u te allen tijde recht hebt op ten minste volledige betaling van de door u geleverde zaken of werkzaamheden.

Huur & VvE-recht

Wij staan huurders, verhuurders, appartementseigenaren en VvE’s bij in uiteenlopende zaken. Door de complexiteit van het hedendaagse huurrecht & VvE-recht is het zelf regelen van deze zaken vrijwel onmogelijk en zeker niet zonder risico.

Arbeidsrecht

We behartigen de belangen van zowel werknemers als werkgevers waardoor we de invalshoeken en belangen van beide zijden goed kennen. We denken mee, nemen het gehele traject uit handen of gaan over tot de benodigde actie.

Commerciële Contracten

Aansprakelijkheid en risico’s worden beperkt door het opstellen en beoordelen van commerciële contracten. Desgewenst geven we u juridisch advies over de totale bedrijfssituatie, zodat contracten met uw onderneming mee kunnen groeien.

Bouwrecht

Fouten tijdens bouwprojecten kunnen u als particulier of ondernemer grote schade opleveren. Wij, als specialisten in het (civiele) bouwrecht, kunnen die schade in de meeste gevallen beperken óf zelfs geheel voorkomen.

Intellectueel Eigendomsrecht

Een claim over het onterecht gebruik van een tekst, beeld, geluid of uitvinding? Een (dreigend) conflict over een merknaam? Zaken met betrekking tot intellectueel eigendom zijn complex en kunnen grote financiële gevolgen hebben. Wij staan u deskundig bij.

Beslag & Executie

Onze juristen werkten in het verleden onder andere bij gerechtsdeurwaarderskantoren en het Openbaar Ministerie. Daardoor zijn wij bovengemiddeld deskundig in het civiele en strafrechtelijke beslag- en executierecht.

Waarom kiest u voor ons?

Adviseren

Vanuit onze adviespraktijk zien we dat daar de grondslag wordt gelegd voor een succesvol traject indien afspraken niet worden nagekomen of een gerechtelijke procedure dreigt. Wij investeren continu in scholing, houden ontwikkelingen bij en volgen regelmatig verdiepende cursussen in de rechtsgebieden waarin we zijn gespecialiseerd.

Als het op een lopende zaak aankomt of er dreigt een zaak te komen, zien we dat onze bijstand soms noodzakelijk is voor een langere periode, maar soms ook voor een kortere periode zodat de opdrachtgever de zaak zelf weer verder kan oppakken. Doordat we verder kijken dan alleen het juridische probleem weten we hoofd- en bijzaken snel te scheiden en weten we bovendien snel tot oplossingen te komen. We vinden het belangrijk u niet te vertellen wat u graag wil horen, maar geven eerlijk en deskundig advies. Eerlijk en deskundig advies is uiteindelijk ook wat u van ons vraagt.

Doordat we met onze cliënten een informele band nastreven en verder kijken dan het juridische probleem, zijn we in staat om snel te schakelen en tot lange termijn oplossingen te komen. Uiteraard schromen we niet om te procederen indien dat noodzakelijk blijkt.

Ons advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Procederen

Als het op procederen aan komt, is het van belang dat snel inzicht wordt verkregen in de kansen en knelpunten van de zaak. Bovendien is het van belang om voortdurend meerdere stappen vooruit te denken en tijdig de strategie te bepalen dan wel daarop aan te passen. Indien we voorafgaand aan een procedure hebben geadviseerd, is een geode basis voor strategie al gelegd. Doordat we beschikken over meer dan 10 jaar ervaring in gerechtelijke procedures weten we inmiddels hoe we zaken kunnen sturen en herkennen we misleidende argumenten en standpunten van wederpartijen direct. We halen voorts alles uit de kast om de wederpartij een stap voor te zijn én te blijven.

Onze bijstand nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

De juiste strategie

Uit ervaring weten we inmiddels dat het werken op basis van strategie zijn vruchten afwerpt. Die strategie bepalen we al in de voorfase, vaak nog voordat we het eerste contact met de wederpartij aangaan. Een en ander maar met een doel: het beste resultaat voor u.

Dat resultaat bepalen we niet alleen op basis van het dossier zoals dat voor ons ligt, we kijken ook verder dan het juridische probleem en luisteren daarnaast vooral ook naar uw wensen. Doordat we op deze wijze een strategie uitzetten, werken we efficiënt en gaan we recht op het doel af.

In het grootste deel van onze zaken blijkt onze strategie juist het verschil te maken waardoor we in het voordeel van onze cliënten weten te beslechten.

Benieuwd hoe onze strategie in uw zaak naar het beste resultaat leidt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deze opdrachtgevers gingen u voor